<

عمل جراحی قلب بدون استفاده از ماشین پمپ قلب

عمل جراحی قلب بدوم ماشین پمپ قلب. در این روش قلب را به صورت زنده و در حال تپش مورد جراحیه باز قرار میدهند!

عمل جراحی قلب بدوم ماشین پمپ قلب. در این روش قلب را به صورت زنده و در حال تپش مورد جراحیه باز قرار میدهند!

عمل جراحی قلب بدون استفاده از ماشین پمپ قلب

شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۴۴۵ بازدید

عمل جراحى قلب بدون استفاده از ماشين پمپ قلب چيست ؟و براى چه بيمارانى مفيد است؟
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
در تمام دنيا اكثر اعمال جراحى قلب ،، باى پاس عروق كرونر ،، با استفاده از ماشين پمپ قلبى انجام مى شود
كه در اين روش متداول ،قلب كاملاً از تپش باز مى ايستد و در اين برهه ي زمانى،
ماشين قلب ،بجاى قلب كار مى كند
البته اين روش براى جراح قلب راحتتر است
زيرا روى قلبى كار مى كند كه
بى حركت است و خونى در رگ هاى آن جريان ندارد

استفاده از اين ماشين قلب ،اگر چه كار را براى جراح قلب راحتتر كرده است
ولى براى بيمار عوارض دارد كه در بيماران پر خطر ( بيماران پير - بيمار با
نقص عملكرد كليه - بيمار با نارسايى ريوى و ...)
خطرناك است
از جمله اين عوارض ، سكته ي مغزى خونريزى ، نارسايى تنفسى ،
نارسايى كليوى ، و .... مى باشد
زيرا استفاده از ماشين قلب ، كه
همه ي اجزاء آن مصنوعى است با بدن سازگارى نداشته و باعث اين مشكلات مى شود.

در روش بيتينگ يا قلب در حال تپش،
از ماشين قلب استفاده نمى شود
و بيمار در حالى عمل مى شود كه قلب كار مى كند و به خودش و ديگر ارگانهاى بدن ، خونرسانى مى كند

اما انجام اين عمل براى جراح قلب مشكل است و هر جراحى از عهده ي اين كار بر نمى آيد

و در اين روش چون از ماشين قلب استفاده نمى شود عوارض آن در بيمار، و بالاخص بيماران پر خطر ،
كمتر است
ما در بيمارستان ميلاد و شهيد لواسانى، اين روش را به راحتى و بدون استفاده از ماشين قلب
در بيماران پر خطر ، با موفقيت انجام مى دهيم
البته انجام عمل بر روى قلب در حال تپش و اتصال عروق كرونر به اندازه ي يك و نيم ميليمتر ،آن هم در پشت قلب كار بسيار پيچيده و مهارت
منحصر بفردى، لازم دارد

اين ويديو نمونه اى از عمل قلب در حال تپش در بيمارستان شهيد لواسانى
آنهم در پشت قلب ، و در مشكل ترين جاى آن مى باشدكه توسط اينجانب؛ دكتر اسماعيلى؛ انجام شده است
لذا بيمارانى كه براى جراحى قلب
به روش معمول و با استفاده از ماشن قلب ،
پر خطر مى باشند
مى توانندبا مراجعه به اين بيمارستانها از اين روش سود ببرند و سلامت قلب خود را باز يابند
براى ديدن اين ويديو به قسمت فيلم هاى بر گريده ي سايت در صفحه ي اصلى مراجعه فرماييد.

دیدگاه خود را بیان کنید